Taşeron Başvuru İlanı

basvuruilani.docx

İLAN

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin;

 Geçici 23 ve 24. Maddesi Gereği

Taşeronda Çalışan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına

 Geçişi Başvuru Sonuçları

 

       24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul edilen ve edilmeyen kişi listeleri aşağıda gösterilmiştir.

İlan olunur. 19.02.2018

 

Tc Kimlik No Adı Soyadı Başvuru Durumu
104*****780 VEHBİ                KUYUMCU Kabul
110*****490 ALİ RIZA             KİLVAN Kabul
111*****804 SALİH                DOĞAN Kabul
116*****608 OKTAY                DİKİCİ Kabul
122*****664 RAMAZAN              SAVRAN Kabul
139*****752 NİYAZİ               DİNÇER Kabul
141*****204 YAHYA                SAPMAZ Kabul
147*****736 İBRAHİM              ŞİMŞEK Kabul
150*****084 ÖZCAN                AKŞAK Kabul
190*****900 GÖKHAN               ÖRS Kabul
196*****418 NURİ                 KAYGISIZ Kabul
201*****246 HALİL İBRAHİM        IRMAK Kabul
202*****330 ALİ                  TUNÇER Kabul
203*****392 ŞERİF MEHMET         ERTAŞ Kabul
205*****270 EROL                 CEYHAN Kabul
214*****406 ORHAN                TORUN Kabul
218*****212 MUSTAFA              TOKDEMİR Kabul
218*****666 RIZA                 ALAYYA Kabul
224*****122 MEHMET               CANLI Kabul
226*****676 CİHAN                ÖZGENÇ Kabul
226*****338 NURİ                 İÇEL Kabul
227*****332 HAKAN                ÖZGENÇ Kabul
232*****520 SÜLEYMAN             KARAHAN Kabul
246*****108 HÜSEYİN              EVRAN Kabul
246*****976 UFUK                 GÖNÜLLÜ Kabul
250*****232 SULTAN               DİNÇ Kabul
254*****662 HASAN                KARAKUŞ Kabul
256*****648 GÜRBÜZ               HATIRLI Kabul

 

 

TESPİT KOMİSYONU

 

BAŞKAN                                          ÜYE                                                  ÜYE

     

       Hüdayi ÇINAR                          Abdurrahman GAZİ                     Muammer KOYUN 

      Özel İdare Md.V.                         Yazı İşleri Md.V.                           Zabıta A.V.

 

 

 

 

             ÜYE                                                  ÜYE

   Ahmet Ali HANÇER                     Mustafa İhsan TORUN

Zabıta Memuru                                 Teknisyen