TAŞERON İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞ SINAVI HK.

T.C.

BAŞMAKÇI İLÇESİ

BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

Sayı   : 112

Konu : Sınav  hk.                                                                                                                                                                                     05.03.2018

 

 

 

 

696 sayılı KHK ve 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İsçi Statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK.nin Geçici 23. Ve 24.maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve Esasların 39.maddesince gerçekleştirilecek sınava katılacak isçilerin ,isim listesi ekte sunulmuştur. Sınav 08.03.2018 Perşembe günü Saat  10:00 ‘da yapılacaktır.

Gereğini bilgileriniz rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Ayhan GÖNÜLLÜ

                                                                                                   Belediye Başkanı

Dosya Eki :

Personel-taseron-isci-listesi